Scaut je online platforma pro ověřování informací o kandidátech. Funguje tak, že se zaregistrujete jako firma a pomocí výběru kontrol či balíčků kontrol začnete ověřovat informace o kandidátech při výběrových řízeních či pravidelně monitorovat informace o zaměstnancích na pozicích, kde jsou takové kontroly potřeba. Následně dostanete přehledný výstup, na jehož základě se můžete rozhodnout, jak situaci řešit dále. Scaut se nejčastěji používá pro kontrolu zájemců na vaši vypsanou pracovní pozici. Tým Scautu si stojí za tím, že zaměstnat špatného člověka je horší než nezaměstnat žádného. ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/scaut1.png) Pro našeho zákazníka se jedná o klíčovou platformu, která automatizuje mnoho aspektů jeho práce od posbírání požadavků, přes zpracování dat až k provedení plateb. Celou platformu jsme tvořili takzvaně “Na zelené louce” a jedná se o soubor několika aplikací poskládaných do jednotného řešení. Na webové stránky se můžete podívat na https://scaut.com ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/scaut2.png) ##### Čeho jsme dosáhli * Spojení mnoha modulů do komplexního a přitom jednoduchého řešení. * Napojili jsme se platební bránu a systém pro vystavování faktur. * Napojili jsme se na mnoho státních a evropských systémů pro získání dat o kandidátech. * Do řešení jsme implementovali nástroj Camunda, který pohání procesy kontrol. ##### Jaké pasti jsme překonali * Popasovali jsme se se změnami zadání v průběhu vývoje. * Vyřešili jsme problém s anonymizací dat pro dodržení nařízení GDPR. * Integrovali jsme se na systémy jako jsou Chargify, SendInBlue, CRIBIS a další. ##### Na jakých technologiích jsme platformu stavěli * Scaut je plný kontrol, které někdy vyžadují i manuální zásah. Pro tuto práci jsme vybrali platformu Camunda, která udržuje celý proces a stará se o integritu provedených kontrol. * Pro komunikaci mezi backend a frontend jsme zvolil GraphQL, díky kterému jsme schopni jednoduše rozšiřovat backend i frontend efektivním a rychlým způsobem * Veškeré integrace v systému interně i externě jsou řešeny pomocí knihovny Apache Camel, se kterou máme dlouleté a ověřené zkušenosti * Databázové migrace, kterých může v takovém systému být mnoho jsme vyřešili pomocí Flyway * Celé řešení beží v kontejnerech na Kubernetes platformě, kde je možné jednoduše orchestrovat jednotlivá nasazení