#### Propojení služeb Microsoft s interními systémy zákazníka Služby a nástroje jako je **Microsoft Teams** a **Sharepoint** patří dnes k neodmyslitelným součástím mnoha malých i velkých firem. **V Red Robot s těmito technologiemi pracujeme již od samého začátku fungování firmy.** Nejeden náš interní nástroj je pomocí Microsoft Graph API propojen s možnostmi, které API poskytuje (např. správa účtů, skupin a přístupových rolí přes **Azure Active Directory** nebo správa dokumentů přes **Sharepoint**). &&&msgraphapi,spring-boot,java.svg,docker,swagger,maven.svg Náš zákazník potřeboval zjednodušit a zautomatizovat několik klíčových procesů, které pracují s jejich interním Sharepointem. Microsoft Graph API má nepřeberné množství možností, ve kterých se technický uživatel může velice snadno ztratit, a tak bylo požadováno vytvoření jednoduchého REST API. ##### Implementované API mělo zjednodušit a vydefinovat: - proces vytváření složek a nahrávání souborů - nastavení vlastních metadata a sloupců k jednotlivým složkám a souborům - proces přiřazování (a odebírání) práv interním i externím uživatelům k složkám a souborům napříč Sharepointem Výsledný produkt byl zákazníkovi dodán jako Docker image, který jsme pak mohli snadno zaintegrovat do jeho Openshift platformy. ![Microsoft Graph API](/assets/img/project/o365_1.png) ##### Čeho jsme dosáhli - **Tvorba jednoduchého REST API, která stíní uživatele před komplikovaným nastavením Microsoft Graph API.** - Splnění přísných bezpečnostních požadavků zákazníka na nastavení aplikace a její práva za zachování všech požadovaných funkcionalit. V budoucnu bude aplikace velice pravděpodobně rozšiřována o další funkcionality. Mnohé z nich už dávno používáme interně v Red Robot v některé z našich vlastních aplikacích. **Microsoft Graph API je extrémně užitečný nástroj**, se kterým rádi pracujeme a díky kterému jsme dokázali **zjednodušit workflow (naše i zákazníků)** a zautomatizovat mnoho únavných a zdlouhavých úkolů. **Nevýhodou Microsoft Graph API je bohužel jeho stále rostoucí komplexita, a proto jsme tu my, abychom touto technologií nepolíbené partnery dostali co nejrychleji do hry.**