### POPIS Conclusion je centralizované řešení pro řízení procesů. V rámci mnoha modulů můžete v tomto nástroji řídit projekty od záměru po uvedení do praxe, řešit podporu Vašich služeb nebo produktů, řídit testovací oddělení a mnoho dalších. Jeho výhodou je přehledný pohled na několik oddělení, který umožňuje odstraňovat vnitropodnikové bariéry různých profesí a tím zkracovat dobu realizace. <i>Projektový přehled</i><br /> ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/conclusion_1.png) <i>Pohled na lístky právě přihlášeného uživatele</i><br /> ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/conclusion_2.png) <i>Editor životního cyklu (procesu)</i><br /> ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/conclusion_3.png) Jako Red Robot jsme v rámci spolupráce s naším partnerem Physter Technology a.s. implementovali: <br /><br /> #### Napojení na Sharepoint v rámci právního service desku V rámci projektu vybudování právního service desku jsme implementovali napojení systému Conclusion na Sharepoint. Cílem bylo vytvoření složkové struktury v Sharepointu na základě dat ze systému Conclusion a zajištění přístupu pro osoby, které vystupovaly v řešení žádosti o službu. Díky tomuto projektu, kterého jsme byli nedílnou součástí, dostal zákazník přehled nad svými dokumenty a nyní může lépe kontrolovat, kdo má k důležitým dokumentům přístup či kdo a kdy prováděl nad těmito dokumenty změny. <i>Katalog služeb</i><br /> ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/conclusion_apd_1.png) <i>Lístek žádosti na změnu stávající smlouvy</i><br /> ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/conclusion_apd_2.png) <br /><br /><br /> #### Automatizace release procesů a napojení na GitLab V tomto případě se jednalo nutnost automatizovat proces nasazování nových verzí vzájemně se ovlivňujících aplikací, které je nutné nasadit ve správném pořadí a často v omezeném časovém okně (především pokud jde o produkční prostředí). Do stávajícího release procesu jsme přidávali možnost, kdy má release manager pomocí tlačítka možnost spustit nasazení aplikace přímo ze systému Clooney. Tento příkaz může být i naplánován na konkrétní čas a teoreticky nemusí být ani release manager u nasazení přítomen. Ve chvíli, kdy má dojít k nasazení, Clooney poskládá všechny informace nutné ke spuštění GitLabové pipeline a pomocí API ji spustí. Po dokončení pipeline je release manager v rámci procesu v aplikaci Clooney informován o výsledku, případně se automaticky založí incidentní lístek, pokud pipeline nedoběhla v pořádku. Pomocí funkcionality dodávané v tomto projektu zákazník dostal vylepšení jeho stávajícího releasovacího procesu a nyní má možnost automaticky spouštět GitLabové pipeliny bez nutnosti náročné koordinace s týmy technické podpory jednotlivých aplikací. <i>Lístek žádosti na změnu stávající smlouvy</i><br /> ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/conclusion_cicd_1.png) <i>Lístek žádosti na změnu stávající smlouvy</i><br /> ![Projektový přehled](https://redrobot.cz/assets/img/project/conclusion_cicd_2.png)