Popis

Cílem projektu EAP Upgrade bylo rozdělení jedné obří codebase na sadu menších komponent, aby bylo možné celý systém kontejnerizovat, nasadit přes Kubernetes a získat všechny výhody s tím související. V rámci tohoto projektu bylo také cílem zbavit se starých technologií, jejichž vývoj a podpora byla ukončená nebo jejichž údržba a práce s nimi komplikovala a zpomalovala implementaci nových funkcionalit. Takto zásadní změny v systému, který je páteří jednoho z největších telekomunikačních společností v České republice, představovaly obrovskou výzvu. Komponenty se přepisovaly na nové technologie postupně a bylo potřeba zajistit, aby v průběhu několikaleté práce dokázali staré a nové "krabičky" spolu bezchybně komunikovat i na úrovni produkčního prostředí.

Dosáhlo se obrovského zpřehlednění kódu. Přenasazení serverů je bezvýpadkové a netrvá hodinu, nýbrž jen pár minut. Otočení jedné komponenty neovlivní negativně fungování jiných. Vývoj nových služeb a funkcí je rychlejší a díky odstranění velkých částí starého a nepoužívaného kódu se snadno předchází zbytečným chybám, což dále zlevňuje vývoj.

Charakteristika
  • Kontejnerizace původně velkého monolitního systému

  • Upgrade technologií integrujících stovky interních a externích systémů

  • Paralelní fungování staré a nové verze systému v produkčním prostředí

  • Migrace dat a procesů

  • Obrovský refactoring kódu